979320 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Referat bestyrelsesmøde 22/2 2023
Fremmøde. John, Henning, Brian, Gunnar, Preben
Ingen afbud

1. Referat godkendt

2. Bordet rundt
Klubbens vedtægter gennemgået og revideret

3. Generalforsamling planlagt til den 29/3 kl 19,00
regnskabet gennemgået samt budget rettet til,

4. Næste bestyrelsesmøde den 15/3
Preben Geertsen d.23-02-2023
Oprettet af Preben Geertsen d. 23-02-2023
©PharaoStein