748561 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
bestyrelsesmøde 21.11.2016
Åbenrå Sportsdykkerklub 2016 Bestyrelsesmøde21.11.2016:
Fremmødte:
Ejner Poulsen
Henning Larsen
Johannes Hollesberg
Brian Andresen
Preben Geertsen
Arne P.Hansen
Pia R.Jessing

Afbud:
Ann-marie Elgaard
Bjarne Larsen

Godkendelse af referat:Referat blev godkendt på sidste møde.

Post:
Svømmehal er lukket 9-12-2016 pga svømmestævne

Johannes er nu blevet godkendt til kasserer af bestyrelsen med underskrift til banken

Kommunen har lavet et kursus angående sponsor søgning der sendes nogle til dette
Behøves ikke at være bestyrelses medlemmer

Der søges hjælpere via aktiviteter til diverse tiltag

Der har været deltagere fra os med til Aabenraa Arenas opstarts møde hvor alle foreninger var med til
Der vil blive lavet noget indvielses aktiviteter som vi selvfølgelig deltager i

Materialer:

Indkøbt snorkelelev udstyr så vi er godt dækket nu
Der bliver monteret nyt hpfi relæ til eltavlen for yderligere sikkerhed
Samt timer til tørdragt stik for aflastning af omformere

Bådhus ,kompressor andet:

Kompressoren er blevet tjekket og alt ok med den

Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:

Kasserer sender fremover regning ud 2 x årligt
Dvs. 1 forbrugsregning (for årets båd/luft) sendes ud medio november betaltes inden 14dg fra modtagelse af regning
2 regning for næste års medlemskaber sendes ud start Januar som skal være betales inden 8dg pga. dsf medlemskab skal indberettes senest 15.januar
Arbejdes på mulighed for mobilpay til medio dec 2017


Aktiviteter/svømmehal/ture:
Senior kursus aflyst pga. for få til kurset
Der startes nyt kursus i uge 8 fredag d.24 februar for 1*stjernet flaskedykkere

Juniorholdet er der kommet 1 nyt medlem

Aktivitetskalender
Svømmehal er lukket 9-12-2016 pga svømmestævne
Svømmehal lukket 23 dec og 30dec pga.jul

Fakkel svømning d.4 December kl 16 i klubben som er vært med schokolade,gløgg og æbleskiver

2017 fastelavn 26 Februar kl 14 nærmere info følger kommer under aktiviteter
:
Kurser Junior:
kører for fuld fart
Kurser Senior:
8 fredag d.24 februar 2017
Ny opstart
8 fredag d.24 februar 2017
Evt:
Næste bestyrelsesmøde:
09-01-2017 kl 19.00
Ejner Poulsen d.21-11-2016
2016-09-22 referat, bestyrelsesmøde
2016-09-22 referat, bestyrelsesmøde

Fremmødte:
Ejner Poulsen
Arne Hansen
Brian Andresen
Pia Jessing
Johannes Hollensberg
Preben Geertsen
Henning Larsen
Ann-Marie Elgård

Afbud:
Bjarne Larsen

Spørgsmål til seneste referat:
Referatet kan ses under meddelelser indtil videre.

Post:
Kommunen inviterer os til et bruger og informationsmøde ang. Arena Aabenraa. To brugere fra hver forening. Brian og Arne deltager for dykkerklubben.
Ansøgninger indsendes om tilskud inden første oktober.
Svømmehallens adgangsforhold er ændret i uge 41 og 42.
Vild med vand indbydelse til informationsmøde 29/9 kl. 16.00. vi sender ingen til mødet, da det ligger i arbejdstiden.
Vild med vand på landsplan 26/10 Frederecia Ejner deltager i Workshop.
Aktiv ferie: Prøvedyk 22/10 Tinglev svømmehal entre til svømmehal. 23/10 Aabenraa svømmehal.
Hjemmeside: www.kultunaut.dk
Materialer:
Der ansøges om:
Kontinox anlæg, 15hk. Bådsmotor, oxyboks, Shorty til junior dragter, uddannelse, lokale tilskud, svømmehal.
Indkøbt et elektronisk søkort. Kompressor serviseret.
Donkraft og hjulnøgle indkøbes.

Bådhus, kompressor andet:
Kompressor serviseret. Der skal trykkes på nødstop efter brug.

Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:
Der er indhentet sponsorat fra KC (kongelig classic.)


Aktiviteter/svømmehal/ture:
Svømmehal begynder d. 7/10 til d. 31/3. Der er ingen aktivitet i uge 42, 23/12 og uge 7.
Livredderprøver aflægges tirsdag d. 4/10 kl. 20.15 for de første fire personer.
Klubben står for livredningen fra 7/10 til 13/1. Roklubben tager efterfølgende vagter.

Aktivitetskalender:
Junior snorkeldykkere afholder tre stjernede prøver 23-24 /9 med overnatning.
Flaskekursus begynder d. 28/10. Ejner står for kurset.
Fakkelsvømning 2. Søndag i advent.

Kurser Junior:
Tre stjernede snorkelkursus.

Kurser Senior:
28/10 flaskedykkere opstart.

Evt.:
De skal vælges ordstyrer for møderne næste gang.

Næste bestyrelsesmøde:
Bestyrelsesmøde mandag d. 21/11
Ejner Poulsen d.01-11-2016
bestyrelses møde 18-08-2016
2016-08-18 Referat, bestyrelsesmøde

Fremmødte:
Ejner Poulsen
Arne Hansen
Brian Andresen
Pia Jessing
Johannes Hollensberg
Preben Geertsen
Henning Larsen
Ann-Marie Elgård

Afbud: (Bjarne Larsen)

Spørgsmål til seneste referat:
Referat godkendt.
Post:
Erhvervsstyrelsen har fornyet vores forening.

Materialer:
Søkort til Kristiansund indkøbes prisen er 2500 kr.

Bådhus, kompressor andet:
Luft til luft opsat i kompressorrummet 18000 kr.
Service på kompressoren foretages i næste uge.

Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:
Regninger betalt hos SN Kjær ca. 3000.

Aktiviteter/svømmehal/ture:
Aktiv ferie ca. 30 deltagere, der havde en rigtig god dag.
Blå flag 12 prøvedyk.
Svømmehal: Arne står som tovholder på svømmehallen, og sørger for livreddere og bassinprøver.
Ejner forsøger at lægge bassinprøverne den første fredag i oktober.
Kongelig Classic Aabenraa sejlklub. ølsalg
Michael Hvidtved står for organiseringen. Der er tilmeldt tolv hjælpere.

Aktiv ferie Aabenraa kommune i efterårsferien, vi skal stille tre personer. Lørdag i uge 42 Tinglev svømmehal.
Søndag i Aabenraa svømmehal. Tidspunkter følger senere. Ejner deltager, der mangler stadig to frivillige.

Aktivitetskalender:
D. 21/8 afholdes der klubmesterskab i uv-jagt, alle medlemmer er velkommen.
Krabbedåb af nye og gamle dykkere onsdag d. 31/8.
Norgestur i uge 39. Fem dykkere er tilmeldt

Kurser Junior:
Snorkeldykker elever begynder fermover første fredag i november.

Kurser Senior:
Kursus begynder i uge 43.
Der stilles spørgsmål om klubben, eller Ejner skal stå for uddannelsen.

Evt.: Næste bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsesmøde. 22/9 kl. 19.00

Ejner Poulsen d.12-09-2016
post til kasserer på opslagstavlen
Hej lidt info med kvitteringer så er det muligt at lægge i en plasticlomme på opslagstavlen
Ejner Poulsen d.22-06-2016
Bestyrelsesmøde 17. april
2016-04-17 Referat, bestyrelsesmøde

Tilstedeværende:
Ejner Poulsen
Arne Hansen
Brian Andresen
Pia Jessing
Johannes Hollensberg
Ann-Marie Elgård
Henning Larsen
Preben Geertsen

Bjarne Larsen (afbud)

Båden er nu serviceret og der er fikset bremser på traileren.
Henning modtog valget som næstformand.
Årshjulet blev tilrettet og lægges på hjemmesiden.

Næste møde: torsdag d. 26. maj

Årshjul:

Januar
Første søndag i januar (dog ikke d. 1. januar - dykkeren skal være ædru): Nytårsdyk

Februar
Fastelavns søndag: Tøndeslagning i vand og på land

Marts
Generalforsamling
Sidste fredag i marts: Træning i svømmehallen ophører

April
Anden søndag efter påske Arbejdsdag

Maj
17. maj: Klubbens fødselsdag (Husk 45 års jubilæum i 2017)

Juni

Juli
Sidste søndag i juli (eller første weekend i august): Aktiv Ferie

August
Første weekend i august (eller sidste søndag i juli): Aktiv Ferie
Anden weekend i august: Blå flag
Sidste onsdag i august: Krabbedåb

September

Oktober
Første fredag: Svømmehallen åbner for træning

November

December
Anden søndag i advent: Fakkelsvømning
Johannes Hollensberg d.24-04-2016
Referat konstituerende bestyrelsesmøde. 29. marts 2016,
2016-03-29 referat, konstituerende bestyrelsesmøde

Tilstedeværende:
Ejner Poulsen
Arne Hansen
Brian Andresen
Pia Jessing
Johannes Hollensberg
Ann-Marie Elgård
Bjarne Larsen

Fraværende:
Henning Larsen (afbud)
Preben Geertsen (afbud)

Bestyrelse har konstitueret sig som flg:

Formand: Ejner Poulsen
Næstformand: Henning Larsen
Kassér: Johannes Hollensberg
Sekretær: JohannesHollensberg
Seniortræner: Ejner Poulsen
Juniortræner: Brian / Preben
Bådhus + både: Brian Andresen
Ude: Pia Jessing
Inde / kompressor: Arne Hansen
PR + Sponsor: vakant
1. suppleant: Ann-Marie Elgård
2. suppleant: Bjarne Larsen

Der mangler endelig accept fra Henning,
Der mangler en person til PR/sponsorater.
Ift. PR/sponsorater diskuteres det at inddrage et (unavngivent) medlem med erfaring.

Pia foreslår at afsætte en dato til arbejdsdag. I forlængelse af dette ytrer Ann-Marie ønske om et årshjul for at kunne langtidsplanlægge.
Der laves udkast til et årshjul. Dette arbejdes der videre med på næste møde (Pia mailer en renskreven liste til Johannes som inkluderer den i dette referat).
Onsdag d. 17. maj 2017 fylder klubben 45 år. Der vil blive planlagt en lille fejring – evt. noget med grill…

Pia og Brian aftaler at opdater mailadresser på snorkeldykkerne.

Der fastsættes en arbejdsdag til søndag d. 17. april kl. 10:00 – Ejner skriver den på hjemmesiden.

Brian informerer at han er ved at servicerer bådmotorer. Der er købt reservedele for ca. 1600,-
Brian ønsker også at skifte tandrem. Dette giver en merudgift på 1000,- som accepteres.

Ejner informerer omkring indtægter/sponsorater for ca. 5000,-
Ejner ytrer ønske om indkøb af en rejsekompressor.
Hardy undersøger pris og kvalitet, samt fremtidssikrer leverance af div. reservedele.
Når der foreligger pristilbud mailer Ejner dette til bestyrelsen hvorefter der træffes beslutning om køb.

Næste møde:
Søndag d. 17. april kl. 9:30
Årshjul (forslag):
Januar
Nytårsdyk, første søndag i januar (dog ikke d. 1. januar - dykkeren skal være ædru)

Februar
Fastelavns søndag tøndeslagning i vand og på land

Marts
Generalforsamling
Træning i svømmehallen ophører sidste fredag i måneden

April
16. Tinglev svømmehal åben for alle, fridykning, træning, afprøvning af udstyr
17. Arbejdsdag
Bestyrelsesmøde
Fremover 2. søndag efter påske

Maj
17. jubilæum Husk 2017 45 års jubilæum

Juni
31. Aktiv Ferie

Juli

August
7. Blå flag
Sidste søndag i august Krabbedåb

September

Oktober
Svømmehallen åbner for træning første fredag i måneden
November

December
Fakkelsvømning 2. søndag i advent
Johannes Hollensberg d.10-04-2016
Flyvefisken og trailer SKAL til reparation.
Flyvefisken og trailer SKAL til reparation.

Flyvefisken SKAL have skiftet tandrem.(Har Tandrem).

Traileren skal have skifte nogle køl ruller.(Har køl rullerne).
+
Den skal have kontrolleret bremserne.(Har jeg ikke haft lukket op endnu).(Ved ikke om der er behov for stumper).

Jeg afhenter den torsdag den 7. April.
Og forhåbentlig er den retur igen, senest tirsdag den 12. april, om aften.

Brian Andresen. 22831137.
Brian Andresen d.06-04-2016
Referat bestyrelsesmøde den 25.01.2016
Åbenrå Sportsdykkerklub 2016 Bestyrelsesmøde 25.01.2016:
Fremmødte: Ejner, Brian, Ole, Bjarne, Arne, Henning, Preben og Dennis
Afbud: Stig
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post:
Klubliv DGI udmeldt, Vild med vand i sejlklubben – formål med projektet er at have et fælles ”vand fodslag” fra vore klubber Ejner deltager, OK – har du en OK tlf. abonnement er rabatten fordoblet, Aabenraa fritidsråd invitation til 23.02.2016 folkehjem i Aabenraa Arne deltager, Ejner rundsender mailen til bestyrelsen, er man medlem er man stemmeberettiget har man indflydelse, Der har været udmeldinger af div medlemmer.
Materialer:
Fotokopier, Ole forespørger om Saunaen virker, ovnen opslås internettet, DC opslår den på hjemmesiden kontakte formanden, Det er svært for vore juniorer at få deres våddragter på pga. dragtens beskaffenhed, vi prøver med sæbe næste gang, Vi mangler finner til sko kan søges næste år,
Bådhus ,kompressor andet:
Der mangler hanstik til bådtrailer lyset – Dem der bruger/låner skal logge samt sørge for at reparere hvis muligt eller kontakte Bådhusansvarlig PT. Brian Andresen. Ejner forespørger en varmepumpe luft til luft til kompressor rummet, vi vil se om vi kan finde pengene til en sådan investering, Ejner tjekker muligheder.
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:
Medlems udmelding blev drøftet tages op på generalforsamling, Stenrev i forbindelse med LandboSyd deltager klubben i på frivillig basis, Maillister opdateres af Bjarne,
Aktiviteter/svømmehal/ture:
Lørdag d. 19.03.2016 har vi Tinglev svømmehal fra kl.8.00 til 12.30 Hvad laver vi?? Mojn Dennis
Det kunne være fint hvis i kunne komme et par mand og give et par prøvedyk til far og søn aftner
Det er følgende aftner 15-1, 5-2, 4-3, 1-4, 29-4, 13-5. Ejner og Dennis aftaler plan.
Tidspunktet er 18.30 til 20.30, i skal nok være der lidt før.

Aktivitetskalender:
Fastelavn arr. Den .07.02.16 Preben køber ind, Ejner, Dennis, Brian, forældre bager F-boller.
Kurser Junior:
Kurser Senior:
Der tilbydes flaske kursus fra april, min 4 deltagere max. 6. Deltagere 1. stjernet. Nærmere aftale opslås på hjemmesiden.
Muligt 3 stjernet kursus via samarbejde med andre klubber. Opslås på hjemmesiden.
Evt:
Næste bestyrelsesmøde: 15.02.2016 – klargøring til generalforsamling som afholdes den 16.03.2016 i klubben.
Ref: Dennis Calender
Dennis Calender d.26-01-2016
Oprettet af Dennis Calender d. 26-01-2016
©PharaoStein