979360 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Bestyrelsesmøde 17. april
2016-04-17 Referat, bestyrelsesmøde

Tilstedeværende:
Ejner Poulsen
Arne Hansen
Brian Andresen
Pia Jessing
Johannes Hollensberg
Ann-Marie Elgård
Henning Larsen
Preben Geertsen

Bjarne Larsen (afbud)

Båden er nu serviceret og der er fikset bremser på traileren.
Henning modtog valget som næstformand.
Årshjulet blev tilrettet og lægges på hjemmesiden.

Næste møde: torsdag d. 26. maj

Årshjul:

Januar
Første søndag i januar (dog ikke d. 1. januar - dykkeren skal være ædru): Nytårsdyk

Februar
Fastelavns søndag: Tøndeslagning i vand og på land

Marts
Generalforsamling
Sidste fredag i marts: Træning i svømmehallen ophører

April
Anden søndag efter påske Arbejdsdag

Maj
17. maj: Klubbens fødselsdag (Husk 45 års jubilæum i 2017)

Juni

Juli
Sidste søndag i juli (eller første weekend i august): Aktiv Ferie

August
Første weekend i august (eller sidste søndag i juli): Aktiv Ferie
Anden weekend i august: Blå flag
Sidste onsdag i august: Krabbedåb

September

Oktober
Første fredag: Svømmehallen åbner for træning

November

December
Anden søndag i advent: Fakkelsvømning
Johannes Hollensberg d.24-04-2016
Referat konstituerende bestyrelsesmøde. 29. marts 2016,
2016-03-29 referat, konstituerende bestyrelsesmøde

Tilstedeværende:
Ejner Poulsen
Arne Hansen
Brian Andresen
Pia Jessing
Johannes Hollensberg
Ann-Marie Elgård
Bjarne Larsen

Fraværende:
Henning Larsen (afbud)
Preben Geertsen (afbud)

Bestyrelse har konstitueret sig som flg:

Formand: Ejner Poulsen
Næstformand: Henning Larsen
Kassér: Johannes Hollensberg
Sekretær: JohannesHollensberg
Seniortræner: Ejner Poulsen
Juniortræner: Brian / Preben
Bådhus + både: Brian Andresen
Ude: Pia Jessing
Inde / kompressor: Arne Hansen
PR + Sponsor: vakant
1. suppleant: Ann-Marie Elgård
2. suppleant: Bjarne Larsen

Der mangler endelig accept fra Henning,
Der mangler en person til PR/sponsorater.
Ift. PR/sponsorater diskuteres det at inddrage et (unavngivent) medlem med erfaring.

Pia foreslår at afsætte en dato til arbejdsdag. I forlængelse af dette ytrer Ann-Marie ønske om et årshjul for at kunne langtidsplanlægge.
Der laves udkast til et årshjul. Dette arbejdes der videre med på næste møde (Pia mailer en renskreven liste til Johannes som inkluderer den i dette referat).
Onsdag d. 17. maj 2017 fylder klubben 45 år. Der vil blive planlagt en lille fejring – evt. noget med grill…

Pia og Brian aftaler at opdater mailadresser på snorkeldykkerne.

Der fastsættes en arbejdsdag til søndag d. 17. april kl. 10:00 – Ejner skriver den på hjemmesiden.

Brian informerer at han er ved at servicerer bådmotorer. Der er købt reservedele for ca. 1600,-
Brian ønsker også at skifte tandrem. Dette giver en merudgift på 1000,- som accepteres.

Ejner informerer omkring indtægter/sponsorater for ca. 5000,-
Ejner ytrer ønske om indkøb af en rejsekompressor.
Hardy undersøger pris og kvalitet, samt fremtidssikrer leverance af div. reservedele.
Når der foreligger pristilbud mailer Ejner dette til bestyrelsen hvorefter der træffes beslutning om køb.

Næste møde:
Søndag d. 17. april kl. 9:30
Årshjul (forslag):
Januar
Nytårsdyk, første søndag i januar (dog ikke d. 1. januar - dykkeren skal være ædru)

Februar
Fastelavns søndag tøndeslagning i vand og på land

Marts
Generalforsamling
Træning i svømmehallen ophører sidste fredag i måneden

April
16. Tinglev svømmehal åben for alle, fridykning, træning, afprøvning af udstyr
17. Arbejdsdag
Bestyrelsesmøde
Fremover 2. søndag efter påske

Maj
17. jubilæum Husk 2017 45 års jubilæum

Juni
31. Aktiv Ferie

Juli

August
7. Blå flag
Sidste søndag i august Krabbedåb

September

Oktober
Svømmehallen åbner for træning første fredag i måneden
November

December
Fakkelsvømning 2. søndag i advent
Johannes Hollensberg d.10-04-2016
Flyvefisken og trailer SKAL til reparation.
Flyvefisken og trailer SKAL til reparation.

Flyvefisken SKAL have skiftet tandrem.(Har Tandrem).

Traileren skal have skifte nogle køl ruller.(Har køl rullerne).
+
Den skal have kontrolleret bremserne.(Har jeg ikke haft lukket op endnu).(Ved ikke om der er behov for stumper).

Jeg afhenter den torsdag den 7. April.
Og forhåbentlig er den retur igen, senest tirsdag den 12. april, om aften.

Brian Andresen. 22831137.
Brian Andresen d.06-04-2016
Referat bestyrelsesmøde den 25.01.2016
Åbenrå Sportsdykkerklub 2016 Bestyrelsesmøde 25.01.2016:
Fremmødte: Ejner, Brian, Ole, Bjarne, Arne, Henning, Preben og Dennis
Afbud: Stig
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post:
Klubliv DGI udmeldt, Vild med vand i sejlklubben – formål med projektet er at have et fælles ”vand fodslag” fra vore klubber Ejner deltager, OK – har du en OK tlf. abonnement er rabatten fordoblet, Aabenraa fritidsråd invitation til 23.02.2016 folkehjem i Aabenraa Arne deltager, Ejner rundsender mailen til bestyrelsen, er man medlem er man stemmeberettiget har man indflydelse, Der har været udmeldinger af div medlemmer.
Materialer:
Fotokopier, Ole forespørger om Saunaen virker, ovnen opslås internettet, DC opslår den på hjemmesiden kontakte formanden, Det er svært for vore juniorer at få deres våddragter på pga. dragtens beskaffenhed, vi prøver med sæbe næste gang, Vi mangler finner til sko kan søges næste år,
Bådhus ,kompressor andet:
Der mangler hanstik til bådtrailer lyset – Dem der bruger/låner skal logge samt sørge for at reparere hvis muligt eller kontakte Bådhusansvarlig PT. Brian Andresen. Ejner forespørger en varmepumpe luft til luft til kompressor rummet, vi vil se om vi kan finde pengene til en sådan investering, Ejner tjekker muligheder.
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:
Medlems udmelding blev drøftet tages op på generalforsamling, Stenrev i forbindelse med LandboSyd deltager klubben i på frivillig basis, Maillister opdateres af Bjarne,
Aktiviteter/svømmehal/ture:
Lørdag d. 19.03.2016 har vi Tinglev svømmehal fra kl.8.00 til 12.30 Hvad laver vi?? Mojn Dennis
Det kunne være fint hvis i kunne komme et par mand og give et par prøvedyk til far og søn aftner
Det er følgende aftner 15-1, 5-2, 4-3, 1-4, 29-4, 13-5. Ejner og Dennis aftaler plan.
Tidspunktet er 18.30 til 20.30, i skal nok være der lidt før.

Aktivitetskalender:
Fastelavn arr. Den .07.02.16 Preben køber ind, Ejner, Dennis, Brian, forældre bager F-boller.
Kurser Junior:
Kurser Senior:
Der tilbydes flaske kursus fra april, min 4 deltagere max. 6. Deltagere 1. stjernet. Nærmere aftale opslås på hjemmesiden.
Muligt 3 stjernet kursus via samarbejde med andre klubber. Opslås på hjemmesiden.
Evt:
Næste bestyrelsesmøde: 15.02.2016 – klargøring til generalforsamling som afholdes den 16.03.2016 i klubben.
Ref: Dennis Calender
Dennis Calender d.26-01-2016
Oprettet af Dennis Calender d. 26-01-2016
©PharaoStein