680303 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Referat af bestyrelsesmøde d. 20. feb 2019
1. Continox/kompressor – status/afregning/brug: Der arbejdes på at den endelige opsætning/installering af continoxanlægget snart er færdig. O2 flaske er købt. Yoke kobling kan ikke tilsluttes som det er pt. Om der skal indkøbes (hvad der er nødvendigt for at det kan) undersøges. Der er udarbejdet en betjeningsvejledning samt log til continox. For at kunne bruge anlægget (når det er klar) kræves blendercertifikat samt instruktion v Hardy. Der arbejdes på plan for afregning af brug - evt. "en klub" i klubben.

2. Generalforsamling: Da svømmehallen er en dyr post, vil bestyrelsen gerne inddrage klubbens medlemmer for at afdække ønsker/behov og evt. undersøge alternative løsninger i forhold til nuværende aftale.
Regnskab og budget: godkendes og udfærdiges.

3. Fastelavn: Tøndeslagning i vand med efterfølgende boller og kakao. Mødetid kl. 14.00


4. Prøvedyk i svømmehal 31. marts. I samarbejde med Arena Aabenraa afholdes prøvedyk for voksne fra kl. 13-14 (evt. 15)

5. Opstart af hold: Planen er at der afholdes kursus de første 2 weekender i maj.


6. Evt. Vild med vand/Havnens dag bliver ikke et arrangement afholdt i Aabenraa. Dialog om evt. at lave et ”oprydningsarrangement” på dagen i havneområdet.

7. Ny mødedato: Næste møde d. 7. marts kl. 19.00

Ann-Marie Elgård d.22-02-2019
Referat af bestyrelsesmøde kl. 19-21 d. 9. januar 2019
Fremmødte: Michael, Henning, Johannes, Arne, Elven, Preben, Ann-Marie
Afbud: Hans

1. Opfølgning på kompressor/continox: Der arbejdes på at færdiggøre installationen af continox anlægget.

2. Opfølgning på kontingentbetaling: Alle medlemmer har betalt kontingent rettidigt 😊

3. Forsikringer (udsat fra sidst): Opgradering i forhold til klubbens investering er trådt i kraft.

4. Kurser/uddannelse:
- Dykkerhulen: Første step er planlægning af prøvedyk. Ann-Marie undersøger datoer.
- Blenderkursus 14. og 17 jan.: Afholdes som planlagt.
- Nyt/andet kursustilbud: Er pt ikke aktuelt da der er indgået aftale med Dykkerhulen.

5. Fastelavn 3. marts: Tovholder – Preben. Ann-Marie laver opslag.

6. Generalforsamling 20. marts: Dagsorden/medlemmer på valg drøftes. Arne står for gule ærter.

7. Årshjul: KC udgår. Øvrige arrangementer vendes kort.

8. Invitation til Nytårstræf 31. jan (Kultur og fritid): Ann-Marie og Preben deltager

9. Evaluering af Fakkelsvømning: Hyggeligt arrangement med gløgg, æbleskiver, sang og et ”frisk pust” i forhold til besøg af lokal-tv.

10. Tørring af dragter (vha. strøm/blæser) i klubben: Brandfare og elforbrug drøftes. Tørring af denne art skal finde sted privat og ikke i klubhuset.

11. Næste møde d. 20. feb.

12. Evt.: Der bestilles en yoke kobling til kompressor

Tak for et godt møde 😊
Ann-Marie Elgård d.09-01-2019
Svømmehal
Svømmehal💦
Januar (inkl varmt bassin): 11/1, 18/1 og 25/1

Februar (inkl varmt bassin): 1/2, 8/2 og 22/2.
(Ingen svømmehal D. 15/2 pga ferie)

Marts (kun koldt bassin): 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 og 29/3

April (kun koldt bassin): 5/4, 12/4 og 26/4 = SIDSTE GANG
(ingen svømmehal D. 19/4 pga påskeferie)
Ann-Marie Elgård d.03-01-2019
Oprettet af Ann-Marie Elgård d. 03-01-2019
©PharaoStein