671850 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Referat af bestyrelsesmøde kl. 19-21 d. 9. januar 2019
Fremmødte: Michael, Henning, Johannes, Arne, Elven, Preben, Ann-Marie
Afbud: Hans

1. Opfølgning på kompressor/continox: Der arbejdes på at færdiggøre installationen af continox anlægget.

2. Opfølgning på kontingentbetaling: Alle medlemmer har betalt kontingent rettidigt 😊

3. Forsikringer (udsat fra sidst): Opgradering i forhold til klubbens investering er trådt i kraft.

4. Kurser/uddannelse:
- Dykkerhulen: Første step er planlægning af prøvedyk. Ann-Marie undersøger datoer.
- Blenderkursus 14. og 17 jan.: Afholdes som planlagt.
- Nyt/andet kursustilbud: Er pt ikke aktuelt da der er indgået aftale med Dykkerhulen.

5. Fastelavn 3. marts: Tovholder – Preben. Ann-Marie laver opslag.

6. Generalforsamling 20. marts: Dagsorden/medlemmer på valg drøftes. Arne står for gule ærter.

7. Årshjul: KC udgår. Øvrige arrangementer vendes kort.

8. Invitation til Nytårstræf 31. jan (Kultur og fritid): Ann-Marie og Preben deltager

9. Evaluering af Fakkelsvømning: Hyggeligt arrangement med gløgg, æbleskiver, sang og et ”frisk pust” i forhold til besøg af lokal-tv.

10. Tørring af dragter (vha. strøm/blæser) i klubben: Brandfare og elforbrug drøftes. Tørring af denne art skal finde sted privat og ikke i klubhuset.

11. Næste møde d. 20. feb.

12. Evt.: Der bestilles en yoke kobling til kompressor

Tak for et godt møde 😊
Ann-Marie Elgård d.09-01-2019
Svømmehal
Svømmehal💦
Januar (inkl varmt bassin): 11/1, 18/1 og 25/1

Februar (inkl varmt bassin): 1/2, 8/2 og 22/2.
(Ingen svømmehal D. 15/2 pga ferie)

Marts (kun koldt bassin): 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 og 29/3

April (kun koldt bassin): 5/4, 12/4 og 26/4 = SIDSTE GANG
(ingen svømmehal D. 19/4 pga påskeferie)
Ann-Marie Elgård d.03-01-2019
Oprettet af Ann-Marie Elgård d. 03-01-2019
©PharaoStein