979342 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Referat bestyrelsesmøde 12.11.2012
Åbenrå Sportsdykkerklub 2012 Bestyrelsesmøde: 12.11.2012
Fremmødte: Ejner, Preben, Dennis, Tommy, Brian, Henning, Ole, Bjarne, Arne
Afbud: Dennis
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde og igen på dette møde.
Post:
Regning attest trailer, Kvittering trailer, vægtafgift trailer, betalt kursus til Ejner **Cmas instruktør,
Materialer:
Brian og Ejner har købt trailer som af bestyrelsen blev besigtiget og godkendt. Pris 20.000 Kr. inkl værktøjskasse, reservehjul, beslag, 4 x fastgørelser samt lås til trailer.
Gl. Trailer sættes til salg for 8.000 kri G&G,
Sikkerhed til Flyvefisken på plads, lys, Reflektor, nyt tovværk,
Bådhus ,kompressor andet:
Intet.
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:
Opkrævninger på medlemskab udsendes inden December.
Ejner havde ide til indtjening via OK tankkort, 6 øre pr. liter tanket brændstof vil således gå til klubben.
Vi har en defekt varmvandsbeholder, som Arne kigger på. Klubbens trappe blev på arbejdsdagen rengjort med algerens.
Aktiviteter/svømmehal/ture:
Fakkelsvømning er den 9. December kl. 16.00 i/fra klubben – Alle er velkomne.
Aktivitetskalender:
Ture opslås på hjemmesiden.
Kurser Junior:
Brian, Preben, Dennis kører vore kommende cmas* færdig med 3*** snorkelkursus i svømmehallen i 2012-13
Kurser Senior:
Måske der er opbakning til at køre et cmas* med voksne også i foråret, annonceres ud senere.
Evt:
Der kan lejes udstyr ved SYD DYK, hvor klubben kan få rabat ved forevisning af certifikat og klubmedlemsskab.
Næste bestyrelsesmøde: 07.01.2013
REF: Ole/DC
Dennis Calender d.13-11-2012
Referat bestyrelsesmøde 18.09.2012
Åbenrå Sportsdykkerklub 2012 Bestyrelsesmøde:
Fremmødte: Ejner, Dennis, Tommy, Brian, Bjarne, Henning, Arne
Afbud: Preben, Ole (UA).
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post: Aktiv ferie 600 kr. er indsat på vores konto. DSF har overført penge for leje af flyvefisken.
Materialer: Brian og Ejner holder stadig trailerudflugter. Arne og Dennis gennemgår skitser over nye klubhus. Små justeringer skal foretages.
Bådhus ,kompressor andet: Arbejdslørdag den 22.09, bestyrelsen besluttede ændring for håndteringsprocedure af flyvefisken. Ejner sørger for bådens sikkerhed.
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse: Ansøgninger om tilskud Bjarne gennemgår tilskudsskemaer. Der søges de samme instruktør kurser som sidste år. Materiale tilskud fx ny sidescanner båd, børne BCD, Våddragter til juniorer, Bådtrailer,
Aktiviteter/svømmehal/ture: Livreddere er på plads Ejner har lavet plan. Opstart d. 05.10.12 (også som aktivitet).
Tjek livredderplan med lukkede dage. DC lægger på nettet. Slut også sidste 22.marts 13
Aktivitetskalender: intet
Kurser Junior: Intro opstart den 5.10.12 og reelt opstart ca. 01.11.12 mulighed for 11 nye juniorer. DC
Kurser Senior: Vi påtænker at starte 2 cmas * et i okt/nov og feb/marts med vore drenge (delfiner). DC
Evt: Arr. På Skarrev var alt for dårligt annonceret, tage Ejner det op med kommunen. Mor til junior elev har klaget over lav åbenvandsaktivitet og for høj pris. Brian, Preben og Dennis tager sig af det.
Næste bestyrelsesmøde: 12.11.12 kl. 19.00

Ref: DC
Dennis Calender d.25-09-2012
Referat bestyrelsesmøde 15.08.2012
Åbenrå Sportsdykkerklub 2012 Bestyrelsesmøde referat 14.08.12:
Fremmødte: Ejner, Preben, Dennis, Brian, Bjarne, Arne,
Afbud: Tommy, Ole, Henning,
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post: Intet.
Materialer: Brian fremviser brochurer på ny trailer. Nyttelast på min. 750 kg min. 20 fods trailer. Ca. 1500 kg. Totalvægt. Ejner mener at der fra jan. kræves trailerkørekort, hvilket således begrænser hvem der må køre med trailer. Dette kræver således ny information omkring hvem der må køre med flyvefisken fremover. Brian har fået rimelige aftaler i hus, således at der kan handles. Ejner har været ved Kongeå Trailercenter. Der søges evt. sponserat.
Brian og Ejner er ansvarlige for indkøb af ny trailer og salg af gl. bådtrailer.
Båden er forsynet med nye ankertov. Der kommer skridsikkert underlag i båden.
Der er lidt startproblemer med Flyvefisken. Brian og Ejner tilser dette. Radarreflektor på flyvefisken skal installeres så ”stealth” tiden som dykker er slut! Hejseværk til Rib-båden skal også laves. Ejner indkalder til ”arbejdsweekend”
Vi skal lige være opmærksom på nye bådregler.
Bådhus, kompressor andet: Se forrige punkt.
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse: Intet nyt i forbindelse med flytning/overtagelse af klubhuset. Arne og Dennis afholder møde med tømrer.
Aktiviteter/svømmehal/ture: Sommerferietur gik rigtigt godt, der blev udd. 2 delfiner som får diplomer. Klubmesterskaber med 4 deltagere. Der blev fanget skrubber, Multe mv.. 1. Plads Ejner, 2. Michael Carstens, 3. Henning Joe Jensen 4. Pia Jesing. Der var ikke mange fisk.
Aktiv ferie gik fint med ca. 35 deltagere deraf 11 tilmeldinger til nyt snorkelhold samt 1. Cmas * Derudover ser udsigterne godt ud for et nyt 1* samt evt. 2* Ejner skal dog og efterlyser bestemt hjælpere.
Aktivitetskalender: Der forventes tilmeldinger til Blå flag arr. Lørdag d. 18.08. Der afholdes arr. I forb. Med Regatta ”Kongelig Classic” Klubben venter på invitation. Dato: 1-2/9-2012
Juniordyk opstarts møde: tirsdag d. 04.09.12 Preben, Brian, Dennis evt. Ejner.
Kurser Junior: 11 mulige snorkel til Delfin. Emil D. C. og Tobias C. mangler 2 x 20 min. Dyk med Ejner for at få Broncebevis. Derudover lægeerklæring som også indenfor 1 år kan bruges til cmas*
Kurser Senior: Gode udsigter til cmas 1* og et 2* hold. Der forventes tilmeldinger til Blå flag arr. Lørdag d. 18.08
Evt: Mulighed for dykkerlederkursus.
Næste bestyrelsesmøde: 18.09.2012 kl. 19.00
Dennis Calender d.15-08-2012
Referat bestyrelsesmøde 29.05.2012
Åbenrå Sportsdykkerklub 2012 Bestyrelsesmøde: Referat 29.05.12
Fremmødte: Ejner, Preben, Dennis, Brian, Ole, Arne
Afbud: Bjarne, Tommy, Henning
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post: SOK: regnslag, flag, ejermærkat til båd, Aktiv ferie den 12.08.12 fra 9.00 til 16.00 hjælpere SØGES. Brian Børneattest ok. Den 18.08.12 afholder vi dykkerarr. Ved Blå flag på Skarrev. Så der vil være åbenvandsprøvedyk. Mødetid fra kl. 9.00 til 14.00 PR udvalg er ansvarlig for forsvarlig skiltning mv.
Materialer: Der er anskaffet arkiv skab, som kun formand og kasserer har adgang til. Bruges fortrinsvis til klubbens annaler samt historiske emner for klubben.
Bådhus ,kompressor andet:Der arbejdes på ny start/stop knap til kompressor. Arne snakker med Stein ASAP. Bådene er serviceret. Brian ordner stikket til traileren inden næste møde.
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse: Vores 40 års jubilæum gik over al forventning. Nu har vi vores første æresmedlem: Gunnar Jepsen for sin lange og gode indsats for klubben.
Regnskab jubilæum har givet et overskud i forhold til budget.
Aktiviteter/svømmehal/ture: Sommerferietur d. 30.07 til 05.08 12 er udbooket mht. til pladser, men flere er velkommen. Disse skal således selv sørge for liggepladser. HUSK Flyvefisken er ligeledes udbooket. Kig nærmere info på hjemmesiden.
Norgestur er booket fra 28.06 til 01.07 2012 pt besat til 5 personer, flyvefisken er ligeledes ud booket.
Klubmesterskaber er den 29.07.12 på Nyborg Strand mødested cafeterieret kl. 10.00 Ejner slår den op.
UV jagt Ejner vil gerne ”oplære” os andre som har lyst til det.
Aktivitetskalender: Sommerferietur d. 30.07 til 05.08 12 er udbooket mht. til pladser, men flere er velkommen. Disse skal således selv sørge for liggepladser. HUSK Flyvefisken er ligeledes udbooket.
Norgestur er booket fra 28.06 til 01.07 2012 pt besat til 5 personer, flyvefisken er ligeledes ud booket.
Klubmesterskaber er den 29.07.12 på Nyborg Strand mødested cafeterieret kl. 10.00 Ejner slår den op. Aktiv ferie den 12.08.12 fra 9.00 til 16.00 hjælpere SØGES????
Kurser Junior: Lægeerklæringer udsendt til vore juniorer, Preben Brian og Dennis laver kursusplan for åbenvandsdyk, således at lægeerklæringen også kan godtages til cmas* sportsdykning. Ejner kobles på senere.
Kurser Senior: Cmas* Pia Jessing og Rasmus Andresen er nu uddannet
Evt: Arne hvem der har bygget det nye dyrskuehuset: Hellevad tømrerforretning.
Næste bestyrelsesmøde: 14.08.2012
Dennis Calender d.30-05-2012
40 års jubilæum!!!!!!!
40 års jubilæum!!
17. Maj 2012, kl. 12.00
Kære Medlem!!

Det er os en glæde at invitere dig/jer til Åbenrå Sportsdykkerklubs jubilæum i klubhuset Kystvej 29, 6200 Åbenrå.
Klubben er vært ved grillpølser og drikkevarer!

Dagsorden: Kl. 12.00 Velkomst v. Formanden
Kl. 12.20 Jubilæumstale v. Ejner G. Poulsen
Kl. 12.30 Ordet er frit
Kl. 13.00 Overdragelse af Anker V. Ejner G. Poulsen
KL. 14.00 Afslutning og hygge.
Venlig hilsen Bestyrelsen.

Dennis Calender d.16-05-2012
DU INVITERES HERMED TIL:

40 års jubilæum!!
17. Maj 2012, kl. 12.00
Kære Medlem!

Det er os en glæde at invitere dig/jer til Åbenrå Sportsdykkerklubs jubilæum i klubhuset Kystvej 29, 6200 Åbenrå.
Klubben er vært ved grillpølser og drikkevarer!

Dagsorden: Kl. 12.00 Velkomst v. Formanden
Kl. 12.20 Jubilæumstale v. Ejner G. Poulsen
Kl. 12.30 Ordet er frit
Kl. 13.00 Overdragelse af Anker V. Ejner G. Poulsen
KL. 14.00 Afslutning og hygge.
Venlig hilsen Bestyrelsen.

Dennis Calender d.05-05-2012
bestyrelsesmøde referat 17.04.12
Åbenrå Sportsdykkerklub 2012 Bestyrelsesmøde:
Fremmødte: Ejner, Preben, Dennis, Tommy, Brian, Henning Arne,
Afbud: Bjarne, Ole
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post: BA Tommy, Henning, Arne.
KUN Brian mangler. Face book har bekræftet4 nye junior trænere: Ejner instruktør JT2, Preben; Brian, Dennis er nu JT1,.
Materialer:
Brian og Ejner har pengeskabsnøgle til GPS mv. Arne har hentet hos Niels.
Der er lavet folder mhp. Medlemshvervning som ligger i klubben samt som skal bruges til uddeling til potentielle medlemmer.
Ejner har oprettet ny klubmail: aabenraasportsdykkerklub1972@gmail.com
Bådhus ,kompressor andet:
Service på kompressor foretaget 17.04.2012
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:
Arbejdsdag DC og PG maler stakittet i 2012. Ellers uddelegerer Ejner opgaver. Arne sponserer ny postkasse.
Køkken skal opspændes, udendørs oprydning, ukrudt fjernes DC sprøjtes. Bådskur= Brian, Rulleskinner skal ind under huset, Tagrender gennemgås, ellers generel oprydning.
Aktiviteter/svømmehal/ture:
Svømmehallen er åben på fredag d. 20.04.12 for dykkere. Det er meningen at vi skal hygge os samt mv.
Søndags aktivitet var en kæmpe succes. Ca. 20 mennesker fik en tur. Pjecer skal være klar til næste gang samt til svømmehal mv. generelt.
Næste søndag er den 29.04. fra kl. 10.00 til 13.30. DC, Ejner, Preben, Brian, plus vores børn.
Budstikken artikel var fin.
Ejner finder mulighed for at få lavet T-shirts til os (trænere) og klubben generelt.
Norges tur på hjemmesiden. PT 4 tilmeldinger. Klubbåden medtages dvs. er ikke i klubben fra d. 28.06 til 01.07
Sommerferietur i uge 31 da er båden også med.
Jubilæum: Tommy: vi kan sætte notits i efter jubilæum, TV syd skal bare have en indbydelse. Tommy står for det.
Dato: 17.05.12 ss california derefter tysk: ebbe stein
DC finde ud af om vi skal have spiritusbevilling, pølser mv.
Aktivitetskalender:
Kurser Junior: Vi er certificerede jt1 og jt2 nu.
Kurser Senior: cmas* 2 stk og 1 cmas**
Evt:
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 26.04 kl. 19.00 kun jubilæum. Ejner
Dennis Calender d.24-04-2012
Konstituering i Åbenrå sportsdykkerklub 2012
Åbenrå Sportsdykkerklub 2012 : Referat 03.04-12 Konstituering
Fremmødte: Ejner, Tommy, Henning, Arne, Brian
Afbud: Preben, Bjarne og Dennis
Godkendelse af referat: Ingen referat med men generalforsamlings referat er på nettet.
Konstituering 2012:
Best. Post: Navn: Opgaver:
Formand: Ejner Gunnar Poulsen Udd. Leder/uddelegere
Næstformand: Dennis Calender Sekretær/PR
Kasserer Bjarne Larsen Regnskab og budget
Junior Leder Preben Gertsen Hus vedligehold ude
Bestyrelses medlem Arne P. Hansen Kompressor/hus udleje/hus indvendig vedligehold
Bestyrelsesmedlem Brian Andresen Både og garage
Bestyrelsesmedlem Tommy Jensen PR
Opgaver 2012:
Arbejdsdag den 28.04.12 annonceres på hjemmesiden vi mødes kl. 9.00 (EP)
40 års jubilæum den 17.05.12 Varighed ca. 3 – 4 timer. Nærmere info kommer (EP) Preben=mad Arne =Indvielse anker. Mere lægges ud på hjemmesiden.

Evt: Intet.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 17.04.12 kl. 19.00 i klubben.
Dennis Calender d.04-04-2012
HUSK HUSK GENERALFORSAMLING I MORGEN !!!!
Husk nu at komme!!

Vi starter kl. 19.00 dagsorden sendt ud tidligere og kan læses der.


Vh Bestyrelsen
Dennis Calender d.27-03-2012
GENERALFORSAMLING D. 28.03.2012 KL..19.00 i KLUBBEN
Indkaldelse til generalforsamling d. 28/3-12 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere (2 stk.)
3. Bestyrelsens beretning
4. Revideret regnskab forelægges
5. Budget forelægges
6. Fastsættelses af kontingent
7. Vedtægtsændringer
8. Valg ifølge love
- Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Bestyrelsespost………….. Arne Plath Hansen
Bestyrelsespost………….. Dennis Calender
Bestyrelsespost………….. Per Davidsen
1. Suppleant ……………. Tommy Jensen
2. Suppleant…………….. ”mangler” er trådt i stedet for Ingmar W.
Bilagskontrollant………… Gunnar Jepsen

- Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
Bestyrelsespost …………. Ejner Poulsen
Bestyrelsespost …………. Preben Gertsen
Kasserer…………..…………. Bjarne Larsen
Bestyrelsespost …………. Brian Andresen
9. Indkomne forslag
- Flasker der ikke opfylder lovkrav i hh. Til klubbens vedtægter §3, skal fjernes indenfor 6 mdr. efter udløb af trykprøvning. Ellers fjerner klubben dem!
-

Indkomne forslag skal være klubben i hænde 14 dage før generalforsamling!


Klubben er vært ved gule ærter med pølser


Venlig hilsen bestyrelsen!
Dennis Calender d.02-03-2012
Svømmehallen er lukket i vinterferien (uge 7)
Kære alle.

Der er ingen svømning/dykning/spa-ning og andre former for social samvær i næste uge pga. vinterferie.

Vi ses igen den 24.02.12

Vh Klubben
Dennis Calender d.11-02-2012
Referat bestyrelsesmøde 10.01.2012
Åbenrå Sportsdykkerklub 2012 Bestyrelsesmøde: 10.01.2012
Fremmødte: Ejner, Preben, Bjarne, Dennis, Arne, Per
Afbud:
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post: Preben afleveret børneattest. Alle andre skal lave ny som arbejder med børn. Brian mangler for i år.
Dennis scanner dem ind og arkiverer dem elektronisk.
Materialer:
Tilskudstilsagn instruktørudd: 15.750 kr.
Tilskudstilsagn Materialer: 10.000 kr. Tilskudstilsagn lokaletilskud: 10.507 kr. Medlemstilskud: 6.250 kr.
Gebyrændringer svømmehal: 2012 er 56 kr. pr. time stigning på 1 kr.
Aktiv ferie søndag i uge 32 er søndag 12.08.12. Preben er ansvarlig for tilmelding af aktiv ferie.
Klubsommerferie uge 31 fra den 30.07 til 07.08. Tilmelding til Ejner. Sted Bøgebjerg ved Kerteminde.
Bådhus ,kompressor andet:
Intet.
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:
Klubbens godkendte regnskab 2010 er returneret. Der skulle returneres 642 kr. for meget udbetalt tilskud.
Aktiviteter/svømmehal/ture:
Læg mærke til om ture som løbende annonceres.
Der afholdes opstarts/infoaften onsdag d. 18.01.12 vedr. udvidede dykkerkurser cmas*** evt. instruktør eller turleder kursus. SE HJEMMESIDEN!!
Aktivitetskalender:
Flaskerensekursus blev gennemført med 4 personer (2 af den var undervisere).
Kurser Junior: Går godt med de 6 unge.
Kurser Senior: Der var 6 tilmeldte, men det blev aflyst.
Evt:
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 07.02. Dagsorden er kun generalforsamling.
Dennis Calender d.28-01-2012
Oprettet af Dennis Calender d. 28-01-2012
©PharaoStein