964668 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Referat bestyrelsesmøde 16.11.2015
Bestyrelses møde mandag den 16-11-2015
Afbud fra Stig, Brian, Dennis
Post.
DSF mangler opdatering af bestyrelsen (det havde Bjarne styr på)
Evt.
Klubliv Danmark. Blev der spurt til, Der bliver svaret ved næste bestyrelsesmøde, Da der var afbud fra Dennis.

Junior mailliste blev efterlyst (Brian arbejder på sagen

Roklubben byder ind med 2-3 livredder Arne laver Livredderplan.

Aktiviteter. Fakkelsvømning er den 6-12-2015. kl 15


Referat skrevet af Preben.
Dennis Calender d.22-11-2015
Referat bestyrelsesmøde 22.09.2015
Åbenrå Sportsdykkerklub 2015 Bestyrelsesmøde 22.09.2015:
Fremmødte: Preben, Ole, Brian, Ejner, Bjarne, Henning, Dennis
Afbud: Stig, Ole, Brian
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde bortset fra at Stig kun står for udd. af livreddere og ikke for planlægningen af svømmehallen.
Tilskudsansøgninger:
Vi søger på materialer:
Finner og ABC udstyr købes af Junior afd. Brian, Preben, Dennis for i år.
Leder og instruktør uddannelse: Som Sidste år.
Post:
Præcisering af fremtidige bådture og hvem der må tilmelde sig og deltage i ture gælder:
- Tilmelding som sædvanligt
- Max. 6 personer
- Dykkere aftaler indbyrdes hvem der dykker sammen (Dykkerleder/turleder er supervisor)
- Der skal jf. vore vedtæger være aktiv bådsfører
- DSF regler er gældende for bådture - http://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/wp-content/uploads/sites/10/2014/02/SikkerhedsreglerApparat-300313.pdf
- DSF vedtægter - http://www.sportsdykning.dk/wp-content/uploads/2014/01/DSF-Vedtægter-2010-April.pdf
- Turen skal være åben for alle kvalificerede jf. §21 i klubbens vedtægter
Halvårs sponsorat ok er ok, 792,46 DKR. Als Bombefly Museum og AASDK har lavet samarbejdsaftale vedr. bjergning af vragrester/stykker fra fly fra havet omkring øen Als. Klubliv tilmeldinger. Bjarne samler op på vore sponsorrater.
Materialer: Benzinstik indkøbt.
Bådhus, kompressor andet: Lamineret skilt opsættes ved kompressor DC, Filter på kompressor skiftet.
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse: Nej.
Aktiviteter/svømmehal/ture: 7 deltager til klubmesterskaber i undervandsjagt. Nr. 1. Ejner, Nr. Ove, Nr. 3 Michael Tokkedahl, nr. 4. Thomas Andresen nr. 5 Brian nr. 6 Viktor 7. Jan. Sted: Slæbested Pøls Rev.
Eftersøgning af flystumper dyk arrangeres i oktober. Se hjemmesiden.
Aktivitetskalender: Svømmehal starter oktober. Vi er ikke registret via conventus, med svømmehalstider. Fakkelsvømning skal planlægges 2. advent den 6. December i klubben.
Kurser Junior: Snorkeldykker opstart medio oktober Dennis mailer email adresser til Brian som udsender invitationer som vi plejer.
Kurser Senior: Ingen.
Evt: Ejner har dykket med Tommy fra TV glad, kommer i TV senere. Vi får det på usb stik.
Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 16.11.2015 ref:DC
Dennis Calender d.26-09-2015
Referat bestyrelsesmøde 17.08.2015
Afbud fra Ole, Dennis, Brian

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Post: Brev fra kommunen, tilskud aktiv ferie.
TV-glad vil lave en udsendelse hvor Tommy skal ud i åben vand og dykke
Foregår ved Skarrev onsdag eller torsdag uge 34.
Landbo syd, Dykker event 3000.-kr

Materiale: Arne har skaffet nyt Logo til klubhuset og klistermærker til bilen
Båd har fået ny benzinstuds

Aktivitet: Krabbe dåb, 26/8 se opslag
Svømmehal starter igen op fredag den 2/10
Klubmesterskab i undervandsjagt kommer snart (bliver annonceret senere)
Livredder prøve, og vagt plan står Stig for (vi regner med stor tilslutning)
Kom på dykkerferie til BALI, 12 dage, 10 med dyk, forplejning, fly tur retur,
Pris ca 13000 (Kontakt Stig, opslag hænger i klubhuset)

Evt: Der blev foreslået et skylleophæng til dykkerudstyr, på vægen over risten
ved garagen (det laver stig).

Næste møde 21 september kl 19.00
Dennis Calender d.17-09-2015
Referat bestyrelsesmøde 17.08.2015
Afbud fra Ole, Dennis, Brian

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Post: Brev fra kommunen, tilskud aktiv ferie.
TV-glad vil lave en udsendelse hvor Tommy skal ud i åben vand og dykke
Foregår ved Skarrev onsdag eller torsdag uge 34.
Landbo syd, Dykker event 3000.-kr

Materiale: Arne har skaffet nyt Logo til klubhuset og klistermærker til bilen
Båd har fået ny benzinstuds

Aktivitet: Krabbe dåb, 26/8 se opslag
Svømmehal starter igen op fredag den 2/10
Klubmesterskab i undervandsjagt kommer snart (bliver annonceret senere)
Livredder prøve, og vagt plan står Stig for (vi regner med stor tilslutning)
Kom på dykkerferie til BALI, 12 dage, 10 med dyk, forplejning, fly tur retur,
Pris ca 13000 (Kontakt Stig, opslag hænger i klubhuset)

Evt: Der blev foreslået et skylleophæng til dykkerudstyr, på vægen over risten
ved garagen (det laver stig).

Næste møde 21 september kl 19.00
Dennis Calender d.17-09-2015
Referat bestyrelsesmøde 22.06.2015
Åbenrå Sportsdykkerklub 2015 Bestyrelsesmøde 22.06.2015:
Fremmødte: Preben, Arne, Brian, Ejner, Bjarne, Henning, Dennis
Afbud: Stig, Ole
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post:
Ingen afkast fra Klub Danmark endnu.
Materialer:
Det præciseres hermed for klubbens medlemmer, at det KUN er de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer, der må håndtere og justere på emner/klubbens ejendom i forhold til det på konstitueringen aftalte. Opdages noget, som skal præciseres skal den ansvarlige fra bestyrelsen informeres herom. Man skal ikke bare gøre det!!!
DC laminerer liste som sættes på opslagstavle.
Indkøbt og påført maling til klubhuset afleveret til kasserer.
Bådhus, kompressor andet:
Gashåndtag til flyvefisken skal repareres. Brian/Ejner finder pris på det med hjælp fra Hardy.
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:
Intet.
Aktiviteter/svømmehal/ture:
16 til prøvedyk i Vedsted sø – gik godt i stil med aktivferie.
Aktiv ferie 02.08. ved Bahamas , hjælpere annonceres på hjemmesiden.
Blå Flag den 09.08.15 på Skarrev Strand som vi plejer, samt triatlon. Annonceres på hjemmesiden
Landbosyd prøvedyk arr. Flyttet til den 13.08.2015 kl. 16.00 – ca. 20.00 Dennis lægger det op på hjemmesiden, når tiden nærmer sig og hjælpere skal findes.
Aktivitetskalender:
Krabbedåb onsdag d. 26.08. kl. 19.00 ved klubben! Endnu ikke døbte samt nye. Grillen tændes fra kl. 17.30 Arne
Kurser Junior:
Ingen planer pt. Brian, Preben og Dennis laver plan.
Kurser Senior:
Dybdedyk, natdyk, strømdyk og snorkelprøve med 2*, afholdes i forbindelse alm. Klubture.
Evt: Ejner arbejder i skilt i 80 cm på PVC. Logo samt klistermærker 10 cm til bil (1000 stk) tjek pris.
Næste bestyrelsesmøde: 17.08.2015
Dennis Calender d.23-06-2015
Referat bestyrelsesmøde 04.05.2015
Bestyrelsesmøde 4/5-2015

Fremmødte Ejner, Brian, Arne, Bjarne, Henning, Preben.

1.Godkendelse af referat,

2.Indkommende post, ingen

3. Materialer : Der er indkøbt maling til klubhuset (Kiss er i fuld gang)
Lygter indkøbt til juniorer (UV jagt)
Nye el pærer til undervisningslokalet
afløbsrør spulet af Arwos (så nu virker toilettet)

4.Aktiviteter: 1+2 stjerne er i fuld gang (4 personer)
Klubhuset er ved at blive malet
Landbosyd dykkeaktivitet onsdag d. 18.Juni fra 16.00 - 20.00. Hjælpere til afvikling som ved Blå flag ca. 5 stk.
Blå flag, 9 august kl 10-13.00 (se opslag på hjemmesiden senere)
Svømmehallen fortsætter frem til 29 maj

5.ARBEJDSDAG den 5. juni kl. 9.00 til vi er færdige
vi håber på stor tilslutning
Klubhus, vi skal have lavet en ny form for afskærmning under huset
Tagrender renses.
Algerens sprøjtes på taget.
Klubben sørger for forplejning på dagen
Bådhus, nyt hejs til tangloppen
Oprydning i garage
Alm rengøring af klubhuset.

6.Ejner køre sidste dykker hold igennem til september, så er der nogen der har lyst til at overtage tjansen, så tilbyder klubben at betale for din uddannelse som dykkerinstruktør

7.Næste møde 15/6 kl 19.00

Referent: Preben Geertsen
Dennis Calender d.01-06-2015
Referat af generalforsamlingen for 2014
Referat af generalforsamling d. 11/3-15 kl. 19.00 i klubben.
Dagsorden:
Antal fremmødte:12 Stemmeberettigede:12 + Jens Stein!
1. Valg af dirigent – valgt blev Ole Olsen
2. Valg af stemmetællere Valgt blev: Pia Jessing og Stig Lautrup.
3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning ved Formanden:
Bestyrelsen vil hermed sige tak til alle vores hjælpere, instruktører livreddere, kakaobryggere samt alle dem der giver en hjælpende hånd med i klubben. Vi sluttede med en hyggelig livredder aften i slutningen marts 2014
Derudover tak vores kasser Bjarne som igen har lagt et stort stykke arbejde i regnskabet igen i år.
Året startede med at vi forlængede svømmehalstiden som afprøvning til at gøre juniorerne klar til at komme i åbenvand. Dette for at de senere hen på sommeren kunne uddannes til 1 stjernet snorkeldykkere. Det blev de!
Der er nu omkring de 12 snorkeldykkere på juniorholdet, der bliver trænet sammen.
Rekrutteringen foregår typisk via aktiv ferie og der lå forespørgsel fra ca 35 unge. Der kom ca. 8 til opstartsmøde.
I april fik vi 4 nye 1* flaskedykkere, hvilket også er godt for klubben.
Der blev holdt en hygge aften hvor ca. 20 mødte op.
Henning Larsen har startet lidt fridykning i klubben. Det har han forsat med i 2014 og det er blevet rigtig positivt modtaget.

Der er sponsoreret en del penge til vores junior afdeling:
Pia Jessing 2000 kr. for nedskæring af hegn
Grusgraven 4000 kr. for hjælp til at finde pram og rendegraver samt div
Sejlklubben 2 stk bænke for tak for hjælp til at finde pæle der skulle saves ned
Georg Stage 3000 kr. som tak for hjælp til at finde og sætte liv i deres nye 25 hk motor
Ap.Nielsens fond 10000 kr. til flaskedykkerudstyr til juniorerne
Aabenraa idræts center ca 6500kr til hjælp at synliggøre vores klub i hallen og på gaden
Pengene blev brugt på 2 flaskesæt
Dragter sko handsker og digital juniorerne
Klubmester uv jagt blev Joe - Ejner - Michael
Bedste nybegynder blev junior Victor

Sommer ferie tur blev ingen succes år 2015. Den er allerede aflyst pga manglende tilmelding
Aktiv ferie - blå flag samt triatlon var en succes og vi håber at gentage den.

Ny aktivitet krabbedåb var også en god aktivitet med ca. 20 deltagere/tilskuere.
Fakkelsvømning med 10 deltagere og 30 til gløgg og æbleskiver bagefter.
Fastelavn ca. 35. Deltog og der var fastelavnsboller og chokolade til alle
Kattekongen i vandet blev Emil
Kattedronning på land blev Maja, husk at se det på vore facebook side!

3 dykkere har været på blender kursus. Vi er nu rustet til at kunne starte med et nitrox kursus i eget klubregi. Når det er på plads vil klubben investere i et Kontinox anlæg (så vi selv kan blande nitrox).
Generelt:
Anskaffelse af luft positiv
Nyt dørlås dyr investering den gamle holdt ikke længe.
Håber at vores aktivitet i 2015 vil stige en del da 2014, var et tamt år hvad klubaktiviteter angår. Men mange har haft travlt med andre gøremål
Hvis vi skulle have glemt noget eller nogen så er der tænkt på jer nu!!!
Beretningen blev godkendt og Ejner takket for sin store indsats i klubben!

4. Revideret regnskab forelægges – Regnskab blev godkendt (Ca. 23.000 Kr. i overskud).
5. Budget forelægges og blev godkendt.
6. Fastsættelses af kontingent 2015
BESTYRELSENS FORSLAG ER I KR:
Junior 600
Senior 1000
Pensionist 600
Familiemedlemsskab 100
Passiv 150
Familiemedlem 0
Passiv vinter 500
Æresmedlem/Gratist 0
Indmeldelsesgebyr 50 Vedtaget.
7. Vedtægtsændringer Ingen.
8. Valg ifølge love
- Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Bestyrelsespost………….. Brian Andresen (genvalgt)
Bestyrelsespost………….. Preben Gertsen (genvalgt)
Kasserer ………….. Bjarne Larsen (genvalgt)
1. Suppleant ……………. Stig Lautrup
2. Suppleant…………….. Ole Olesen
Bilagskontrollant………… Gunnar Jepsen (genvalgt)

- Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
Formand …………… Skal vælges på gf.
Bestyrelsespost …………. Dennis Calender
Bestyrelsespost …………. Henning Larsen
Bestyrelsespost.…………. Arne Plath Hansen
Bilagskontrolant…………. Anette Johansen
Indkomne forslag til bestyrelsen
Evt: Pia har en bøn om at der kan uddannes instruktør ved næste Nitrox udd.
Bjarne viser vores Elforbrug i forhold til 2013-2014 og lidt 2015. Ejner viser DVD.
Klubben var vært ved gule ærter med pølser og det smagte Uhmm..
Venlig hilsen bestyrelsen!
Dennis Calender d.14-03-2015
GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 11. MARTS KL. 19.00 I KLUBBEN
Kære medlem.

Har du indkomne forslag bedes de være bestyrelsen i hænde senest 14. før mødet afholdes. Dette i følge vedtægter.

Der udsendes en specificeret dagsorden senere. Men hermed i følge vedtægter varslingen!

Men hermed opfordringen fra bestyrelsen om at møde frem!!

Vh Bestyrelsen.
Dennis Calender d.13-01-2015
Referat bestyrelsesmøde 12.01.2015
Åbenrå Sportsdykkerklub 2015 Bestyrelsesmøde 12.01.2015:
Fremmødte: Preben, Ole, Brian, Ejner, Bjarne, Henning, Dennis
Afbud: Stig
Godkendelse af referat: Referat blev godkendt på sidste møde.
Post: OK sponsorrat ikke opnået, pga. for få medlemmer. NYE MEDLEMMER SAVNES! Forsikring Bjarne har sagt vores Codan erhvervsforsikring op, men der kommer stadig post. Vores erhvervsforsikring er delt i 2 betalingsmæssigt. Nu er de begge opsagt! Vi mangler at få dækningsoversigt fra ETU. Bjarne kigger på muligheder. Arne ved, at der har været tilsyn fra ETU og at der er to forbehold på klubhuset.
Materialer: Der er indkøbt undervisningsmateriale til de nye dykkerhold 2015. Der har ikke været stor aktivitet i 2014 for klubben. Brian laver liste til udstyrs udlåning klar til ungdomsafdelingen/juniorer. Ejner har indkøbt 8 hætter som passer til ”alle” hoveder.
Bådhus ,kompressor andet: Intet.
Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse: Preben tjekker om der er tønder til fastelavn Ole og Preben koordinerer. Ejner og Brian til Seminar på Vingstedcenter, juniordykning, aktiviteter for Juniorer i svømmehal. Der var ca. 8 workshops. Ejer vil have at ankeret og kæden skal ligge samlet ved klubben. DC sender beskeden videre til Kommune ansvarlig. Bjarne har sendt 68 betalinger ud og har kun måtte rykke 7. Vi fortsætter på denne måde.
Aktiviteter/svømmehal/ture:
28.02.15 blender kursus her i klubben til Nitrox. Pris ca. 1000 kr. pr deltager. Fra kl. 9.00 – 18.00
Fastelavns arr. Den 15.02.15
Eventkursus i Tinglev svømmehal den. 17.01.2015
Fakkelsvømning gik godt med ca. 21 deltagere, men stille da der ikke måtte fyres raketter af.
Lillebæltsdyk i juledagene 5 deltagere.
Generalforsamling d. 11.03.2015
Aktivitetskalender:
Fastelavns arr. Den 15.02.15 – vi prøver at få forældre til at lave fastelavnsbagedyst…… meldes ud.
Kurser Junior: Kun 2 tilbage af det nye 1* snorkelhold. Vi har slået det sammen med vores 2* snorkel hold.
Kurser Senior: Cmas 2* starter 01.02.2015 Ejner indkalder ca. 4 mulige. Cmas1* er i gang med 5 pt.
Evt: Generalforsamling varsles nu og indkomne forslag 14 dages før.
Næste bestyrelsesmøde: 02.03.15 Dagsorden er kun generalforsamling.
Ref: DC
Dennis Calender d.13-01-2015
Oprettet af Dennis Calender d. 13-01-2015
©PharaoStein