748518 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Referat af bestyrelsesmøde 24 okt. 2017
2017-10-24 Referat, bestyrelsesmøde

Fremmødte:
Ejner Poulsen
Arne Hansen
Pia Jessing
Johannes Hollensberg
Henning Larsen
Ann-Marie Elgård
Michael Hvidtved

Spørgsmål til seneste referat:

Post: Kontingent til Aabenraa fritidsråd betalt. Der er kommet tilbud på kompressor og continox anlæg. Det er tænkt som Brugerbetaling til continoxanlæg. Kan først købes 2018. Fonde kan søges (Aabenraa fritidsråd-godkendes løbende). Hvis der søges og det bliver godkendt, skal kommunen orienteres. Sydbanks fond er søgt.
Ungdomsskole – kursus. Vi kan oprette kursus i foråret. 8 medlemmer - De skal meldes ind.

Materialer: Norgestur – småuheld. Nye sidemarkeringslys. Der skal købes nyt spil. El-spil, Batteri og lader (inkl. Hjælpehåndtag) + ny wire.

Bådhus, kompressor andet: Nye regler. Filter bliver skiftet efter 10 timer. Udluftning hvert 10. Min samt ved start.

Bestyrelsesarbejde/regnskab/diverse:
Opkrævning af kontingent udsendes snart.
Koldtvandsbassinet. Boblebad er kun for dykkerklubben. Varmtvandtsbassin. Dec, jan, feb. (kun for dykkerklubben). 19.30-20.30.

Aktiviteter/svømmehal/ture:

Aktivitetskalender:
Aktiv ferie fredag d. 27/10 i svømmehallen.
Fakkelsvømning 2. Søndag i Advent. (10. Dec) Arne står for æbleskiver og gløgg.
Fastelavn: 11.feb.


Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 17 jan kl. 19.00

Evt. Reklame på skærm i svømmehallen. 5 visninger i timen a 15 sek. Umiddelbart ikke interessant.
Ann-Marie Elgård d.26-10-2017
Referat Bestyrelsesmøde 10. maj
2017- 10. maj Referat, bestyrelsesmøde

Fremmødte:
Ejner Poulsen
Pia Jessing
Johannes Hollensberg
Preben Geertsen
Henning Larsen
Ann-Marie Elgård

Afbud: Arne Hansen


Spørgsmål til seneste referat:

Post:
Åben skole. Forespørgsel om vi vil være i ”skole-database”. Vi foreslår nogle fredage/en gang i måneden i vinterperioden (svømmehalstid). Ejner tager kontakt.
Børneattester er indhentet.
Forespørgsel – DGI Stranddag for vandsportsklubber 28 maj? Undersøger om der er interesse for det.


Materialer:
Ny opvaskemaskine (gave)
Båd: Der arbejdes på en løsning til bezinslange.

Bådhus, kompressor andet:

Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:
Sponsorat fra Garant Tæpper på 2500,-
Frimærker konverteret til kaffe
4 nye medlemmer

Aktiviteter/svømmehal/ture:
17. maj Jubilæum 17. Maj 17.30-20.00.
29. maj. Møde ang. Kongelig Classic (26. Aug)
Lørdag d. 10 juni. Vild med vand/havnens dag. (Krabbebro) ”oprydning af bunden”

Aktivitetskalender:

Kurser Junior:

Kurser Senior:
17. juni Nitrox kursus. Kurset åbnes offentligt med mindre 6 medlemmer tilmeldes. (Pris for medlemmer = bog og certifikat. + evt. tabel)
17 -18 juni. Blender kursus. Ejner uddannes til Blender instruktør.Ann-Marie Elgård d.14-05-2017
Referat generalforsamling

Generalforsamling 15. Marts 2017 – 9 fremmødte.
1. Valg af dirigent. Bo er valgt.
2. Varsling af generalforsamling – Godkendt.
3. Formandens beretning - Året der gik. Fortælles af bestyrelsen (Ejner fraværende).
4. Gennemgang af regnskab. Johannes ønsker sekretær til at lave gennemgang af forsikringer. Elregningen er steget markant men dette skyldes bl.a. ændring af betalingsperiode. Johannes arbejder på at lave ændringer i betalingsmetode. Regnskabet er godkendt.
5. Gennemgang af budget. Budgettet er godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent (2018) Godkendt.
7. Valg.
På valg. Bestyrelse: Brian og Preben (ønsker ikke genvalg). Kasserer Johannes – genvalgt. Suppleant Bjarne fortsætter som 2. Suppleant. Ann-Marie (suppleant) – vælges ind til bestyrelsen. Elven Andersen vælges som ny suppleant. Bilagskontrollant Gunnar fortsætter . Bo vælges ind som ny bilagskontrollant. Michael Hvidtved vælges ind til bestyrelsen.
8. Indkomne forslag: Ændring af vedtægt. Ændring vedtaget.
9. Fremtidigt virke: At nuværende medlemmer bliver mere aktive
10. Evt.
Ejner Poulsen d.29-03-2017
Bestyrelsesmøde/konstituering 29.03.17
Bestyrelsesmøde/konstituering 29/3/17
Fremmødte: Ejner, Ann-Marie, Elven, Henning, Johannes, Arne, Michael.
Fraværende: Bjarne

Generel uddannelse + Børneattester: Ejner
Båd: Brian
Kompressor: Arne
Sekretær/PR: Ann-Marie
Næstformand: Henning
Sponsor: Michael
Hus
Inde: Arne
Ude areal: Pia


Årshjul
30. april (2. søndag efter påske): Arbejdsdag kl. 10.00
17. maj Jubilæum (45 år) 17.30-20.00 Grillpølser/øl/vand. Tilmeld gerne i forhold til mad og drikke.

Næste bestyrelsesmøde 10. maj 2017 kl. 19.00
Ann-Marie Elgård d.29-03-2017
Bestyrelsesmøde 8-3-2017
2017-03-08 Referat, bestyrelsesmøde

Fremmødte:
Ejner Poulsen
Arne Hansen
Brian Andresen
Pia Jessing
Johannes Hollensberg
Henning Larsen
Bjarne Larsen
Ann-Marie Elgård

Afbud:
Preben Geertsen

Spørgsmål til seneste referat:

Post:
DSF Årsmøde/generalforsamling. Ejner har spurgt om der er nogen der ønsker at deltage.
Arena Aabenraa – vi skal melde ind med ønsker om hvordan vi vil bruge den.
Blå flag -Søndag den 6. Aug. Samt Triatlon
Aktiv ferie – Søndag d. 30. juli
Vild med vand – Lørdag d. 10. juni.
Indkomne forslag til generalforsamling: Forslag om ændring af vedtægter (vandtilvænningsmedlemmer)

Materialer:
Der er blevet indkøbt brugt inventar til klubhuset.

Bådhus, kompressor andet:
Der er indkøbt radarreflektor. Vi skal holde udkig efter en ny VHF.

Bestyrelsesarbeje/regnskab/diverse:
Regnskab: Ole B. Olesen har godkendt bilagene. Bestyrelsen har godkendt regnskabet.
Der er sendt ansøgning til SE fond vedr. continox anlæg.

Aktiviteter/svømmehal/ture (afholdte):
Fastelavn – se facebook.

Aktivitetskalender:
18. marts Kursus – Fridykning. Pris 600 kr. pr. pers. Tinglev Svø. Tilm.til Henning el. Ejner.
8. April – Svømmehalsdag med diverse aktiviteter. Tinglev Svømmehal. Ejner laver opslag.
10. juni - Vild med vand.
30. juli - Aktiv ferie

6. Aug. Blå flag + Triatlon

Kurser Junior:

Kurser Senior:
Er opstartet 4 elever.

Evt.: Næste bestyrelsesmøde:
Referat godkendt af bestyrelsen
Ejner Poulsen d.08-03-2017
2017-01-09 Referat, bestyrelsesmøde
2017-01-09 Referat, bestyrelsesmøde

Fremmødte:
Ejner Poulsen
Arne Hansen
Brian Andresen
Pia Jessing
Johannes Hollensberg
Henning Larsen
Ann-Marie Elgård

Afbud:
Preben Geertsen
Bjarne Larsen

Spørgsmål til seneste referat:
Ingen spørgsmål tl seneste referat
Post:
Aabenraa kommune inviterer til et nytårstræf med workshops m.m. d.31/1 kl. 16.00 -17.00
Ejner og Johannes deltager.
DSF ønsker en medlemsregistrering
Arwos aflæst måler.
Brev ang. Aktiv ferie modtaget
Tauchcentrum am Hafen tilbyder en dag hvor vi kan prøve udstyr. De inviteres til fredag uge 5 i svømmehallen.
King fish foredrag og rejsereklamer på Fyn. Det er slået op på hjemmesiden.
Aktiv ferie sommerperioden er under planlægning.

Materialer:
Tænd og sluk ur opsat ved kontakten til tørring af tørdragter og indstillet, så det kører kontinuerligt med pauser. Der skal ikke stilles på uret.
Pressostat på kompressor skal skiftes, den kan ikke finjusteres.

Bådhus, kompressor andet:

Bestyrelsesarbejde/regnskab/diverse:
Regninger er sendt ud til medlemmerne. Medlemmer i restance udmeldes af klubben.
Tilskud fra kommunen er modtaget. Deltager i svømmehallen.

Aktiviteter/svømmehal/ture:
Fastelavn afholdes 26/2 Preben står for arrangementet
Uge to, fire og uge seks prøvedyk i svømmehal kun på lavt vand.
Uge fem Tauch centrum am Hafen deltager i svømmehallen.
King fish foredrag på Fyn 31/1

Generalforsamling 15/3 kl. 19.00 Ejner laver et opslag ang. generalforsamling. mindst en måned før.
Bestyrelsesmøde d.8/2 ang. budget.
Behandling af indkomne forslag d.8/3 kl. 19.00
To bestyrelsesmedlemmer, kasserer, to suppleanter og bilagskontrolant er på valg.
Indkomne forslag modtages senest 14 dage før generalforsamlingen.

Aktivitetskalender:
Se ovenfor.
Kurser Junior:
En ny junior snorkeldykker.

Kurser Senior:
Et stjernet flaskedykker begynder d. 24/2 kl. 19.30

Evt.: Næste bestyrelsesmøde:
8/2 gennemgang af budget. Kl. 19.00
8/3 Behandling af indkomne forslag til generalforsamlingen. Kl.19.00
15/3 Generalforsamling kl.19.00
Ejner Poulsen d.09-01-2017
Oprettet af Ejner Poulsen d. 09-01-2017
©PharaoStein