976355 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Tilmelding Tilmelding Tilmelding - skynd dig at tilmelde dig... 

På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at der skal være lidt mere liv i Aabenraa Sportsdykkerklub i det kommende år.

Derfor ønsker vi at nedsætte forskellige udvalg som, sammen med bestyrelsen, skal skabe mere liv og aktivitet i klubben.

Deltagerne i udvalgene kan være både aktive medlemmer og forældre til nogle af de yngre medlemmer.

Nedenfor oplistes nogle af de udvalg som bestyrelse mener, kan hjælpe til mere liv, men skulle du have et forslag til andre udvalg må du meget gerne sige til.

 
Et udvalg kræver deltagelse af 2-5 medlemmer. Udvalgene vil have en koordinerende opgave i samarbejde med bestyrelsen, mens klubbens medlemmer støtter op med "man-power".

Under hvert udvalg har vi listet et par punkter som udvalget kan beskæftige sig med (listen er ikke udtømmende).

Find dit/dine favorit-udvalg og meld retur til Johannes (johannes [at] hollensberg.com) senest d. 30. december. Herefter mødes vi til et koordinerende møde i starten af det nye år.

Vi ønsker at nedsætte følgende udvalg:


Tur/arrangement/aktivitet-udvalg:

Alle medlemmer kan selvfølgelig oprette alle de ture og arrangementer de har lyst til.

Udvalgets opgave vil være koordinering af de tilbagevendende arrangementer mm. (se bl.a. årshjulet på hjemmesiden).

F.eks. kan udvalget koordinere:
-Nytårsdyk
-Sommerens onsdagsdyk
-Krabbedåb
-Fakkelsvømning
-Fastelavn
-


Udstyrs/teknik-udvalg:

Vi har en masse udstyr som der skal holdes styr på. F.eks. har Arne lige sørget for at kompressoren er serviceret så vi er sikre på at dykkerluften er af god kvalitet, mens Brian og Ejner lige har indkøbt forskellige masker/finner/våddragter.

Udvalget kunne f.eks. sikre at vi har styr på:
-Trailer
-Båd
-ABC-udstyr (udlån til kursister mm)
-


Hus-udvalg:

Hytten står pænt hvor den står i dag. Dette skyldes bl.a. årlige arbejdsweekender hvor vi lige kontrollerer at der ikke er hul i taget og får støvsuget i hjørnerne.

F.eks. har Ejner opsat en udendørslampe og fået varmepumpen serviceret, mens Arne undersøger behovet for opgradering fra hfi til hpfi-relæ.

Et hus-udvalg vil bl.a.:
-Planlægge arbejdsweekender
-Varetage samarbejde og kontakt med vores naboer på havnen (f.eks. kode til bommen)
-Tilkalde serviceteknikker til varmepumperne
-


Uddannelses-udvalg:

Vi har gode instruktører som i dag uddanner internt i klubben, men med hjælp fra et uddannelses-udvalg vil det blive lettere at:
-Koordinere uddannelses-weekender
-Koordinere bassin-vagter v. uddannelse
-Reklamere uddannelse til nye medlemmer
-Koordinere uddannelse af båds-kaptajner
-


Fonds-udvalg:

Tidligere har dedikerede medlemmer sendt ansøgninger til f.eks. SydEnergi for at få nogle penge til at købe nyt udstyr.
Med et formaliseret udvalg, vil man sammen kunne løfte i flok og lave nogle knivskarpe ansøgninger.
Aabenraa Kommune har desuden oprettet et fonds-netværk blandt byens foreninger. Her kan fonds-udvalget også hente inspiration.
 
Hvornår:
d.30-12-2016 kl.20:00
Hvorfra:
mail til Johannes
Hvorfra velfærd
Oprettet af Johannes Hollensberg d. 11-12-2016
©PharaoStein