976359 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
REFERAT GENERALFORSAMLING 28.03.2012 

Kære Alle.
Tag lige og læs referatet, måske er du blevet valgt ind uden at du ved det......
Nej selvfølgelig ikke, men læs referatet alligevel!
 
Referat: 13 fremmødte.
1. Valg af dirigent: Tommy er valgt (APLAUS!!!!!!!!!!!!!!!).
2. Valg af stemmetællere (2 stk.): John og Ejner er valgt.
3. Bestyrelsens beretning: Arne fortæller:

Bestyrelsens beretning: 2011 (Arne Plath Hansen)

-Klubaktiviteter:
Sommerferieturen gik til Fyn Ristinget, der var 10 deltager.

UV-Jagt Nr. 1 gik igen til Ejner

Aktivferie, Igen med rigtig mange deltager

Flaskekursus med kun 2 deltager

Junior hold med 9 deltager

Klubben har afholdt flaskerens kursus

Traditionens tro blev der i december igen afholdt fakkelsvømning.

-Klubbådene:
Vi har skiftet forsikringsselskab til E.T.U Forsikring, Det er ca. ½ pris med samme vilkår som tidligere.

-Kompressoren:
Vi arbejder fortsat med at bygge Nitrox på den.

-Svømmehal:
Hallen er rigtig godt besøgt om fredagen, som deles med Aabenraa Roklub. Og igen i år stiller vi med et godt livredder hold.

-Klubbens 40års jubilæum:
Der arbejdes med at afvikle det d. 17.5.2012
Der er blevet lagt et stort Anker i området, som vil “Afsløret” denne dag. Stifterne til dette er Gunnar, Michael og Svend.
Evt. mulighed for flytning af klubhuset igen en mulighed. Parterne venter på kommunens promenadeplanlægning.

Kommentarer til bestyrelsen:
Ole- vedr. sommerferietur på Langeland i 7 dage. I 2012 i uge 31 ved Kerteminde ligeledes en uge.
Gunnar: Godt med at bestyrelsen har kunnet halvere forsikringsudgiften med samme dækning.
Dykkere skal ved brug af båden være dækket af egen fritidsulykke forsikring.
Vedr. flytning af klubhuset er der ikke så meget nyt. Der arbejdes videre med muligheden. Gunnar mener også at ASC gerne vil have os med over hos dem.

4. Revideret regnskab forelægges:
Der kan ikke foretages klubskifte uden at DSF er blevet orienteret.
5. Budget forelægges
Skal vi have husforsikringen??? Erhverv hus forsikringen skal op i bestyrelsen!!!!
Regnskab og budget blev godkendt.
6. Fastsættelses af kontingent 2013
BESTYRELSENS FORSLAG ER I KR:
Junior 550 til 600
Senior 900 til 1000
Pensionist 550 til 600
Familiemedlemsskab 50 til 100
Passiv 110 til 150
Familiemedlem 0
Passiv vinter 350 til 500
Gratis 0
Indmeldelsesgebyr uændret 50

Junior kontingent diskuteres. Forslaget er vedtaget.

Vedtægtsændringer
7. Valg ifølge love
- Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Formandspost: Ejner er valgt som formand af en enstemmig generalforsamling.
Bestyrelsespost………….. Arne Plath Hansen valgt for 2 år
Bestyrelsespost………….. Dennis Calender Valgt for 2 år
Bestyrelsespost………….. Tommy Jensen valgt for 1 år (træder ind som supll. i stedet for Ejner)
1. Suppleant ……………. Henning Larsen (1 årig).
2. Suppleant…………….. Ole B. Olesen (1 årig)
Bilagskontrollant………… Gunnar Jepsen ja

- Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg før til 2013:
Bestyrelsespost …………. Preben Gertsen
Kasserer…………..…………. Bjarne Larsen
Bestyrelsespost …………. Brian Andresen
8. Indkomne forslag
- Flasker der ikke opfylder lovkrav i hh. Til klubbens vedtægter §3, skal fjernes indenfor 6 mdr. efter udløb af trykprøvning. Ellers fjerner klubben dem! Skrives ind i vedtægter. Alle stemmer for.
9. Evt. Arne anerkendes af klubben og takkes for sit formandskab.
NB: Alle DSF medlemskort ligger ned i klubben og kan afhentes.
Tak til Tommy for afholdelse af god orden og så meget ro som muligt….

Ref: DC
 
Hvornår:
d.29-03-2012 kl.19-00
Hvorfra:
klubben

Huskeliste udstyr:
Dragt - handsker - sokker-Vest - lungeautomat - 2 flasker - Kniv - bodylinie - mellemlinie - Kompas - ur - dybdemåler - Maske - finner - snorkel - Bly - Logbog - tabel - Reservedele: O-ringe - nakkerem - hælrem - Eventuel lygte - harpun - håndspyd
Hvorfra velfærd
Varmt tøj: Regntøj - thermokedeldragt - skitøj - hue - handsker - Håndklæde - badebukser - solcreme - Stor madpakke - Varme drikke: kaffe - te - kakao - suppe - Kolde drikke: Vand - sodavand - øl (efter dykning)
Oprettet af Dennis Calender d. 29-03-2012
©PharaoStein