928851 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Invitation til Generalforsamling d. 9. juni 2021 kl. 19.00 

Så er det endeligt blevet en mulighed at afholde Generalforsamling. Håber at mange vil komme og bidrage med jeres stemme. Der er brug for nye initiativer og kræfter :-) Vi glæder os til at se dig. Bemærk: Pga Covid-19 er der tilmelding til dagen!
 
Invitation til Aabenraa Sportsdykkerklubs generalforsamling d.09/6/2021 kl. 19.00 i klubben.

Antal fremmødte: Stemmeberettigede:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere (2)
3. Bestyrelsens beretning
4. Revideret regnskab forelægges
5. Budget forelægges
6. Fastsættelse af kontingent 2021
7. Valg iflg. lovene

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
Formand: Ann-Marie Kensler
Bestyrelsespost: Preben Geertsen
Bestyrelsespost: John Søllingvrå
Bestyrelsespost: Henning Larsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Kasserer: Johannes Hollensberg (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsespost: Rasmus Skovsgaard Boi (modtager genvalg)
Bestyrelsespost: Elven Andersen (modtager ikke genvalg)
1. Suppleant vacant
2. Suppleant Brian Andreasen (hvis der er medlemmer der ønsker indflydelse er Brian åben for at træde ud)
Billagskontrollant Gunnar Jepsen
Billagskontrollant Bo Kensler
8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 26. maj 2021) Indkomne forslag sendes til: amelgaard14@hotmail.com

9. Fremtidigt virke
10. Eventuelt
Klubben er vært ved grill-pølser og brød
Pga Covid har vi brug for tilmelding. Du kan tilmelde dig på tlf 21240277 (Ann-Marie) eller via email: amelgaard14@hotmail.com

Venlig hilsen
Bestyrelsen 
Hvornår:
d.09-06-2021 kl.19.00
Hvorfra:
Klubhuset
Oprettet af Ann-Marie Elgård Kensler d. 24-04-2021
©PharaoStein