1094033 besøgende siden 01-04-07

Aabenraa Sportsdykkerklub
Kystvej 29 6200 Aabenraa

 
Indkaldelse til Generalforsamling 2019 

Så er det atter tid til generalforsamling - kom glad.
Efterfølgende er klubben vært gule ærter og pølser.
Husk at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 6/3 kl 19:00. Forslag kan sendes til amelgaard14@hotmail.com
 
Indkaldelse til generalforsamling 20. marts 2019 kl. 19:00 i klubben.

Klubben er efterfølgende vært ved gule ærter og pølser.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere (2)
3. Bestyrelsens beretning
4. Revideret regnskab forelægges
5. Budget forelægges
6. Fastsættelse af kontingent 2020
7. Valg iflg. lovene

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Kasserer: Johannes Hollensberg (modtager genvalg)
Bestyrelsespost: Hans Christensen (modtager genvalg)
Bestyrelsespost: Michael Hvidtved (modtager genvalg)
1. Suppleant: Elven Andersen (modtager genvalg)
2. Suppleant:
Billagskontrollant: Gunnar Jepsen
Billagskontrollant: Bo Kensler

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
Formand: Ann-Marie Kensler
Bestyrelsespost: Preben Geertsen
Bestyrelsespost: Arne Plath Hansen
Bestyrelsespost: Henning Larsen

8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 6. marts 2019 kl. 19:00. Forslag kan sendes til amelgaard14@hotmail.com)

Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilladelse til at undersøge bytte af svømmehal for at opnå en billigere løsning.
Efter Arena Aabenraa blev en selvejende institution er det blevet dyrt at leje svømmehallen da der faktureres pr. bassin og pr. facilitet.
Ved skift til en af kommunens andre svømmehaller forventes det at faktureringsprisen kan holdes væsentligt lavere.
Desuden forlyder der rygter om at Arena Aabenraa skal lukkes over en længere periode for vedligehold.

9. Fremtidigt virke
10. Eventuelt

Mvh Bestyrelsen
 
Hvornår:
d.20-03-2019 kl.19:00
Hvorfra:
Klubhuset
Oprettet af Johannes Hollensberg d. 20-02-2019
©PharaoStein